Warszawa, 22. 09. 2012 r.

Otrzymują członkowie PZKaj pionu turystyki i rekreacji,
jednostki PTTK zajmujące się turystyką kajakową,
oraz zaproszeni goście

W imieniu Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego, Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK oraz bezpośrednich organizatorów imprezy – Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa oraz Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów PZKaj i XLI Zlocie Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK, które odbędą się w dniach 9-11 listopada 2012 r. w nowo wyremontowanym Oficerskim Yacht Clubie "Pacyfik" w Augustowie (http://www.wdw.pl/index.php/galeria) ze SPA.

Zgłoszenia na załączonym kwestionariuszu należy przesłać na adres e-mail: biuro.sitk@gmail.com albo na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 31 października br. Opłaty za uczestnictwo w wysokości 280 zł, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 9 listopada do śniadania dn. 11 listopada należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132,

PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310

Istnieje możliwość skorzystania z pobytu w Oficerskim Yacht Clubie "Pacyfik" już od czwartku za dodatkową opłatą 95 zł (cena obejmuje nocleg z czwartku na piątek oraz śniadanie i obiad w piątek).

W ramach narady, przy odpowiedniej frekwencji przeprowadzone zostanie doszkolenie instruktorów kajakarstwa na II stopień o specjalności szkolenie. Wymagania wstępne dla kandydatów to: posiadanie st. III IT PZKaj oraz aktywna działalność w latach 2011-2012 w st. III. Planowane jest również doszkolenie sędziów PZKaj i weryfikatorów odznak turystyki kajakowej PZKaj i PTTK. Prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa w szkoleniach w karcie zgłoszenia.

Kluby zainteresowane prezentacją swoich imprez zorganizowanych w 2012 r. proszone są o zadeklarowanie tego w karcie zgłoszenia: czas prelekcji – 10 min, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzorem ubiegłego roku proponujemy uczestnikom możliwość udziału dn. 10.11.2012 r. (sobota) w spływie kajakowym rz. Nettą. Sprzęt pływający i asekuracyjny zapewnia organizator. Dla pozostałych osób planujemy zorganizowanie wycieczki
z przewodnikiem. Udział w spływie i wycieczce jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa prosimy zadeklarować w karcie zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas XV Jubileuszowej Biesiady Kajakowej uczestników "obowiązują" stroje rodem z "Dzikiego Zachodu".

Prosimy o terminowe zgłoszenia. W załączeniu przesyłamy program imprezy oraz wzór karty zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy w imieniu
SITK – Iza Książek
KTiR PZK – Wojciech Bigiel
KTKaj ZG PTTK – Marek Głowacki
ATK – Radosław Twarowski